O. Drage AS – Eigedomselskap

O. Drage AS eig fleire næringsbygg, der dei fleste ligg i Sogn og Fjordane. Byggmassen er på rundt 15.000 m2. Selskapet sin filosofi er å ha langsiktige og solide leigetakarar. Majoriteten av byggmassen er leigd ut til aktørar som Rema 1000, Skeidar, Kiwi, Europris, Posten og Plantasjen.

Kraftverk

Drage AS er involvert i fleire småkraftverk. Her har ein både prosjektert, bygd og gått inn som eigar/investor.

Investor

O. Drage AS er alltid på leiting etter gode høve for investeringar. Ta gjerne kontakt.