O. Drage Entreprenør AS har sidan 1970 bygd fleire hundre bustadar i Førde. Illustrasjonen over viser vårt pågåande prosjekt i Atriumhagen i Førde.  Har du eit byggeprosjekt du ønskjer å realisere, så er det berre å kontakte oss.

På lenkene under ser du døme på ulike typar prosjekt vi kan ta på oss.

Bygge nytt?

Å kjøpe hus er den største investeringa dei fleste av oss gjer i livet. Det er få augneblikk i livet som kan måle seg med det då du set nøkkelen i døra på din nye heim.

Les meir

Bygge på?

Livet er ein forunderlig ting. Når du flytta inn i huset ditt, så var det perfekt: Ein god stad å bu og nyte både kvardag og helg. Men livet er alltid i endring, saman med dine behov.

Les meir

Pusse opp?

Å pusse opp er ingen spøk! Alle som har sett Sinnasnekkeren på fjernsyn veit at det kan legge tunge prøvingar på eit forhold.  Når du overlet oppussinga til oss kan du kople av.

Les meir